Już z samej definicja wynika, że w przypadku przetargu nieograniczonego oferty składają wszyscy wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia, natomiast w przypadku przetargu ograniczonego, zamawiający usługę lub dostawę zaprasza wybrane firmy do składania ofert.

Negocjacje z ogłoszeniem odpowiadają trybowi przetargu dwustopniowemu, który stosuje się wyjątkowo, kiedy:

– zamawiający nie jest w stanie precyzyjnie określić cech technicznych czy jakościowych zamówienia,

– z powodu specjalistycznego charakteru konieczne są negocjacje z dostawcami,

– zamówienie dotyczy eksperymentu, badania czy opinii naukowej lub innych wysoko specjalistycznych usług.

Leave a Reply

Nowości