– warunkach nabywania praw do emerytury, w tym wcześniejszej,

– zasadach wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu z rentami zagranicznymi,

– postępowaniu w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych i zasadach wypłaty tych świadczeń,

– potrącaniu należności z rent i emerytur,

– świadczeniach w naturze przysługujących emerytom i rencistom (mieszkanie, działka itp.).

Leave a Reply

Nowości