Nowa emerytura jest świadczeniem przewidzianym dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Prawo do świadczeń emerytalnych uzależnione zostało od osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego, wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, oraz wymaganego stażu pracowniczego

– 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Po roku 2014 obliczenie i wysokość emerytury zależne będą od zgromadzonego na indywidualnym koncie ubezpieczonego kapitału. Powstanie on w wyniku zgromadzenia sumy składek i ich waloryzacji w terminach określonych w ustawie. Miesięczną wysokość świadczenia emerytalnego dla osób w wieku uprawniającym do przejścia na emeryturę ustali się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału przez średnie dalsze trwanie życia. Wiek ubezpieczonego ustala się w ukończonych latach i miesiącach, a średnie dalsze trwanie życia jest ustalone wspólnie dla kobiet i mężczyzn w miesiącach.

Leave a Reply

Nowości