– dwie serie obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych Banku Gospodarki Żywnościowej SA.

Obecnie podstawę prawną emitowania poszczególnych rodzajów obligacji skarbowych stanowią:

– rozporządzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (Dz.U. nr 38, poz. 368 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Finansów z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz.U. nr 38, poz. 369 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Finansów z 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych (Dz.U. nr 75, poz. 845 z późn. zm.),

– rozporządzenie Ministra Finansów z 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa (Dz.U. nr 74, poz. 834 z późn. zm.).

Podmiotem organizującym obrót jest na podstawie umowy z Ministrem Finansów Narodowy Bank Polski.

Krąg podmiotów uprawnionych do nabywania obligacji jest – poza przypadkiem obligacji restrukturyzacyjnych (por. § 4 ust. I rozporządzenia z 8 września 1999 r.) — w zasadzie nieograniczony. Mogą je nabywać krajowe i zagraniczne osoby prawne, a także osoby fizyczne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Zasady sprzedaży i obrotu obligacjami są zróżnicowane. W latach dz

Pages: 1 2

Leave a Reply

Nowości