Niezastosowanie się Państwa/Pana/Pani do niniejszego wezwania w ustalonym wyżej terminie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia dyrektor jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy, zgodnie z art. 26 § 1 i art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Leave a Reply

Nowości