– sumy wekslowej,

– odsetek,

– kosztów protestu i dokonanych zawiadomień oraz innych kosztów,

– prowizji komisowej (por. art. 48 pr.weksl.).

Podobne roszczenia może przedstawić każdy, kto weksel wykupił, w stosunku do swoich poprzedników (por. art. 49 pr.weksl.).

W przypadku poszukiwania zwrotnego przed płatnością od sumy wekslowej będzie potrącone dyskonto (art. 48 zd. 2 pr.weksl.).

Zwrotnie poszukujący może także – w braku zastrzeżenia przeciwnego – wy-konać swoje prawo w ten sposób, że na jednego ze zobowiązanych zwrotnie wystawia nowy weksel (weksel zwrotny), płatny za okazaniem i w miejscu zamieszkania zobowiązanego (art. 52 zd. 1 pr.weksl.).

Leave a Reply

Nowości