Prawo administracyjne reguluje stosunki społeczne powstałe w toku administracyjnej działalności państwa, urzędów publicznych i jednostek administracji publicznej.

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która obejmuje ogół norm regulujących stosunki społeczne związane z administracyjną działalnością organów państwa i innych podmiotów wykonujących funkcje administracyjne w adm inistracji publicznej (Encyklopedia multimedialna PWN).

Leave a Reply

Nowości