Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora, jego rozstrzygnięcie, wybranie kandydata, brak zastrzeżeń organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 36a, ust. 2 USO) i powołanie na stanowisko dyrektora – to początek działań organu prowadzącego, w tym wypadku zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Przekazanie szkoły nowo powołanemu dyrektorowi ma najczęściej miejsce w takim okresie, że możliwe jest przeprowadzenie całego cyklu związanego z przekazaniem i przejęciem majątku szkolnego, dokumentacji szkolnej, akt personalnych pracowników, środków finansowych itp. Przypilnowanie tych spraw należy do obowiązków zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Przekazanie i podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych odbywa się w obecności upoważnionego członka zarządu. Pewne wyprzedzenie czasowe jest niezbędne chociażby po to, aby przeprowadzić inwentaryzację majątku szkolnego, która stanie się podstawą protokołu zdawczo-odbiorczego. Jest to sprawa ważna, toteż – jak sądzimy

– istnieje potrzeba przybliżenia tematyki przeprowadzenia tej dosyć skomplikowanej operacji księgowo-finansowej, jakąjest inwentaryzacja majątku.

Leave a Reply

Nowości