Treść unormowań polskiego publicznego prawa gospodarczego

Po trzecie – wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w czerwcu 2004 r. Liczba parlamentarzystów z poszczególnych państw członkowskich Unii ma między innymi wynosić: z Niemiec – 99 posłów: z Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch – po 72: z Hiszpanii i Polski – po 50: z Czech i Węgier – po 25 posłów. Kadencja parlamentu będzie trwać 5 lat. Mandat poselski w Parlamencie Europejskim nie stanowi przeszkody w jednoczesnym sprawowaniu mandatu w parlamencie krajowym. W skład parlamentu obecnej kadencji wchodzi 626 posłów, zaś w przyszłej – 762 posłów. W obecnym parlamencie co trzecia osoba jest kobietą. Posłowie zasiadają nie według klucza narodowego, lecz partyjnego, tj. przynależności do frakcji politycznych. W obecnym parlamencie jest 7 frakcji. Parlament Europejski jest największym parlamentem na świecie, zaś Unia Europejska największym ugrupowaniem integracyjnym, zajmując ponad 1 /3 powierzchni kontynentu europejskiego i blisko połowę ogółu jej mieszkańców. W ten sposób powstał silny europejski rynek, na który przypada ponad 20% światowego eksportu i blisko 20% światowego produktu krajowego brutto. W latach 1998-2000 łączny PKB Unii był ponad 16% większy niż w USA i blisko 2 razy większy niż w Japonii. Przyjmując to kryterium możemy określić Unię Europejską jako największą potęgą gospodarczą na świecie ostatniej dekady XX i pierwszej dekady XXI wieku.

Jeżeli chodzi o treść unormowań polskiego publicznego prawa gospodarczego to jest ono stopniowo harmonizowane z ustawodawstwem państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualnie trwa proces uzgadniania i ujednolicania przez Polskę i państwa Unii treści prawa krajowego z dyrektywami wydanymi w kwestiach działalności gospodarczej przez organy UE.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>