Na podstawie art. 18 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 5 i 15 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2002 r. nr 110, poz. 968), stwierdzam, że syn/córka Państwa zam ucz. klasy od dnia nie uczęszcza do szkoły.

Działania wychowawcy klasy w celu wyjaśnienia tak długotrwałej nieobecności nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Z powodu braku wyjaśnienia przyczyny absencji, wzywam Państwa/ Pana/Panią niniejszym upomnieniem do spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego najpóźniej do dnia

Leave a Reply

Nowości