– dane osobowe,

– dokumenty o uprawnieniach nauczycielskich i stażu uprawniającym do pracy w komisji oraz poświadczenie, że przeciwko potencjalnemu egzaminatorowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne,

– zaświadczenie o pozytywnym wyniku szkolenia, ze wskazaniem kwalifikacji do prowadzenia: sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu w gimnazjum, egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów i egzaminu zawodowego dla poszczególnych zawodów.

Leave a Reply

Nowości