Karta nauczyciela w art. 86 zalicza nauczycieli do pracowników wykonujących pracę o szczególnym charakterze (I kategoria zatrudnienia). Kiedyś oznaczało to nabycie praw emerytalnych przez kobiety mające 55 lat i mężczyzn w wieku 60 lat. Tak jest nadal, ale z ograniczeniem, jakie wnosi ustawa o emeryturach i rentach.

Nauczyciele podlegają ubezpieczeniu społecznemu powypadkowemu. Reguluje to ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Leave a Reply

Nowości