Powyższe stawia przed dyrektorem-menedżerem szereg zadań szczegółowych, związanych ze szkoleniem kadiy, jej przygotowaniem do nowych zadań, uczeniem nowych technik, przepisów prawa, metod efektywnego działania. Menedżer jest odpowiedzialny za kształcenie pracowników i w tej dziedzinie odpowiada za:

– dokształcanie i rozwój pracowników,

– ocenę dokonań pracowników,

– odpowiednie, wygodne warunki pracy, zadowolenie i satysfakcję pracowników z tego, co robią.

Leave a Reply

Nowości