Powyższe stawia przed dyrektorem-menedżerem szereg zadań

Powyższe stawia przed dyrektorem-menedżerem szereg zadań szczegółowych, związanych ze szkoleniem kadiy, jej przygotowaniem do nowych zadań, uczeniem nowych technik, przepisów prawa, metod efektywnego działania. Menedżer jest odpowiedzialny za kształcenie pracowników i w tej dziedzinie odpowiada za:

– dokształcanie i rozwój pracowników,

– ocenę dokonań pracowników,

– odpowiednie, wygodne warunki pracy, zadowolenie i satysfakcję pracowników z tego, co robią.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>