Usunięcie z liceum ucznia, któiy na szkolnym balu był pod wpływem alkoholu, unieważnił NSA. Wolno było tylko przenieść go do innej szkoły, ponieważ w momencie popełnienia czynu nie miał jeszcze 17 lat. Rada pedagogiczna, podejmując decyzję o skreśleniu go z listy uczniów szkoły, wzięła pod uwagę również inne przypadki nagannego zachowania się ucznia. To legło u podstaw uchwały o jego skreśleniu z listy uczniów. Odwołanie matki ucznia do kuratora stwierdzało, że syn, choć nerwowy z powodu pijaństwa ojca, nie był notowany przez policję, nie miał rozprawy sądowej i wprawdzie z trudem, ale przechodził z klasy do klasy. Kurator utrzymał jednak w mocy uchwałę rady pedagogicznej i decyzję dyrektora. Na działania dyrektora wpłynęła skarga matki ucznia do NSA.

Sąd stwierdził, że skreślenie ucznia rażąco naruszyło Ustawę o systemie oświaty i unieważnił zaskarżone decyzje. Dyrektor szkoły potwierdził, że na skutek wyroku NSA uczeń może w każdej chwili wrócić do szkoły, chociaż nie wie, jak jego powrót wpłynie na sytuację wychowawczą w liceum.

Leave a Reply

Nowości