W planach finansowych środków specjalnych

W planach finansowych środków specjalnych po stronie wydatków ustawa o finansach publicznych narzuca wyodrębnienie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń, wydatków inwestycyjnych.

Jednostka budżetowa może mieć tylko jeden rachunek bankowy środków spe-cjalnych. Obsługę ekonomiczną i administracyjną środków specjalnych zapewnia dyrektor szkoły w ramach posiadanych etatów. Prowadzący obsługę środków spe-cjalnych księgowy musi terminowo składać sprawozdania z realizacji planu finan-sowego środków specjalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>