W planach finansowych środków specjalnych po stronie wydatków ustawa o finansach publicznych narzuca wyodrębnienie wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń, wydatków inwestycyjnych.

Jednostka budżetowa może mieć tylko jeden rachunek bankowy środków spe-cjalnych. Obsługę ekonomiczną i administracyjną środków specjalnych zapewnia dyrektor szkoły w ramach posiadanych etatów. Prowadzący obsługę środków spe-cjalnych księgowy musi terminowo składać sprawozdania z realizacji planu finan-sowego środków specjalnych.

Leave a Reply

Nowości