Najciekawsze oferty na weekend dla dwojga

Aby akt administracyjny był ważny, musi spełniać wymagania zwane przesłankami ważności aktu administracyjnego. Są one następujące:

– akt administracyjny musi być wydany na podstawie obowiązującej ustawy lub ważnych przepisów wykonawczych,

– akt administracyjny musi być wydany przez organ, któiy ma ustawowe kompetencje do jego wydania,

– akt administracyjny może być wydany po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i przy zachowaniu wymagań formalnych.

Leave a Reply

Nowości