– jest czynnością opartą na przepisach prawa administracyjnego,

– organ wydający akt administracyjny korzysta z posiadanych uprawnień władczych, występuje jako rozkazodawca, a akt jest wydawany w imieniu państwa i na jego rachunek, wykonanie aktu jest zagwarantowane siłą przymusu państwowego,

– jest wydawany przez organy administracji lub podmioty niebędące organami administracji, ale zakładami administracyjnymi, które mogą z mocy prawa, w ograniczonym zakresie, pełnić funkcje organów i wydawać decyzje administracyjne.

– traktowany jest jako zdarzenie prawne, nakłada na adresata określone obowiązki lub przyznaje mu odpowiednie uprawnienia, jest ściśle związany z konkretnym adresatem i konkretną sprawą.

Leave a Reply

Nowości