Trochę inną definicję podaje Siuda : prawo administracyjne to zespół norm re-gulujących strukturę organów administracyjnych oraz stosunki prawne powstające w toku wykonawczo-zarządzającej działalności tych organów.

Prawo administracyjne w Polsce, ukształtowane na bazie osiągnięć i doświadczeń europejskich, obejmuje czteiy dziedziny życia społecznego i określa:

przepisy ustrojowe organów administracji publicznej,

– przepisy proceduralne, określające postępowanie administracyjne,

– przepisy dotyczące kontroli nad działalnością administracji,

– przepisy dotyczące szczegółowych działów administracji, tj. administracyjne prawo materialne (prawo o ruchu drogowym, budowlane, wodne).

Leave a Reply

Nowości