Wymaga to wiele wysiłku, czasu, umiejętności, ale włożone w ten proces nakłady dosyć szybko zaczną przynosić efekty. Bez szkolenia kadry nie można mówić o nowoczesnym kierowaniu instytucją. Poziom wiedzy pracownika przekłada się wprost na sukcesy instytucji. Tak więc ten dyrektor szkoły – menedżer, któiy tworząc plan działania szkoły, zadaje sobie pytanie, czy poświęcił wystarczająco wiele czasu na szkolenie kadiy, czy zrobił to w sposób nowoczesny, odpowiadający wezwaniu współczesności, może liczyć na sukces.

Sprawne zarządzanie wymaga oprzyrządowania prawnego w postaci prawa zewnętrznego i wewnętrznego, zakładowego. Szkoła, jak już wspominaliśmy, zostaje założona na podstawie aktu założycielskiego wydanego przez organ prowadzący. Organ lub osoba zakładająca szkołę podpisuje akt założycielski i nadaje szkole pierwszy statut. Akt założycielski określa typ, nazwę i siedzibę szkoły, zasięg terytorialny (obwód) w szkole publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a jeżeli jest to szkoła zawodowa, także zawody i profile kształcenia zawodowego.

Leave a Reply

Nowości