Sposób obliczania emerytury opartej o zgromadzone na koncie ubezpieczonego środki finansowe, w którym ważną rolę spełnia tzw. kapitał początkowy w pełni wejdzie w życie w 2014 r.

W obowiązującym do 31 grudnia 1998 r. systemie ubezpieczeń społecznych wysokość emerytury nie była uzależniona od kwot wpłaconych składek. System ten nie wyodrębniał osobnego funduszu ani indywidualnych kont, z których finansowane byłyby tylko emerytury. Z tego powodu nie jest możliwe odtworzenie wysokości wpłacanych składek, mających wpływ na wysokość nowej emerytury za okresy pracy do 31 grudnia 1998 r. Zostanie to ustalone w formie kapitału początkowego.

Leave a Reply

Nowości