Druga metoda polega na precyzyjnym obliczeniu wydatków w danym paragrafie za cały ubiegły rok szkolny. Robimy to popi zez analizę każdego paragrafu ubiegłorocznego (aktualnego) budżetu, uwzględniając w nim jego elementy składowe. Część podstawowych wskaźników jest stała. Zakładamy, że nie zmie- ni się skład ilościowy kadry, że zużycie energii pozostanie na tym samym poziomie, że zakupy pomocy naukowych i książek będą porównywalne. Jeżeli jednak z powodu zmian organizacyjnych szkoła się rozrasta lub maleje, to te wskaźniki też się zmieniają. Obliczenia wtedy muszą być bardziej szczegółowe. Odnosi się to szczególnie do tych pozycji w budżecie, które pojawiają się sporadycznie, nie są powtarzalne, np. remont kotłowni, malowanie szkoły, wymiana mebli.

Ustawa oświatowa zobowiązuje dyrektora szkoły do przedstawienia projektu budżetu radzie szkoły do zaopiniowania. Jeżeli nie ma rady szkoły, w jej uprawnienia wchodzi rada pedagogiczna. Opinia rady nie wiąże jednak dyrektora. Jest on zobowiązany przedłożyć organowi prowadzącemu swój projekt budżetu. Tylko organ prowadzący, który przekazuje środki na funkcjonowanie szkoły, ma uprawnienia do zatwierdzenia planu finansowego szkoły. Zatwierdzenie to następuje dopiero po przyjęciu własnego budżetu przez organ stanowiący samorządu terytorialnego (do 31 marca każdego roku). Powstaje więc sytuacja, że szkoła przez kilka miesięcy funkcjonuje bez zatwierdzonego planu finansowego. W tym okresie podstawą działalności szkoły jest projekt budżetu. Co miesiąc są szkole przekazywane środki w wysokości V\2 rocznego planu.

Leave a Reply

Nowości