Uprawnienia emerytalne nauczycieli w związku z wejściem w życie 1 stycznia 1999 r. reformy systemu ubezpieczeń są składową starych i nowych przepisów. O uprawnieniach emerytalnych nauczycieli traktuje rozdział 11. Karty nauczyciela. W celu obliczenia wysokości świadczenia emerytalnego w starym systemie funkcjonowały i do roku 2016 będą funkcjonować okresy składkowe i nieskładkowe, warunkujące nabycie prawa do rent i emerytur. Ponadto:

– ujednolicono zasady wymiaru rent i emerytur,

– zlikwidowano większość dodatków do rent i emerytur,

– wprowadzono najniższe emerytury i renty,

– zapewniono waloryzację świadczeń rentowych,

– pozostawiono zbieg prawa do dwóch lub więcej świadczeń rentowych,

– wprowadzono zawieszenie lub redukcję świadczeń w razie osiągnięcia wy-nagrodzenia lub dochodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.

Leave a Reply

Nowości